Att övertyga- med rätt signaler!

Posted by Alma Milbers Paborn on 2019-mar-06 11:31:46

Förmågan att kunna övertyga ses oftast som prestigefylld. Vi ser upp till politikern som inspirerade oss till återvinning och vi beundrar chefen som verkställde en ursprunglig idé. Kanske är det så att vissa redan från födseln har fallenhet för detta, men det tror inte vi. Med rätt medel och strategi kan även du sända ut signaler som övertygar!

Read More

Topics: Walk The Talk agency, framgång, effektivitet, övertyga

Självledarskap skapar effektiva team!

Posted by Alma Milbers Paborn on 2019-jan-18 09:03:51

Delegera, motivera och kommunicera är tre ord som du som ledare har hört oräkneliga gånger. I konversationer med andra chefer, under fikarasten på jobbet och i denna stund. Dessa tre ord är kraftfulla var för sig, men kraften och resultatet kommer när de förknippas. Vi översköljs av tips, idéer och trender för att utveckla oss själva, våra team och företag, men låt oss stanna upp vid de mest grundläggande: kommunikation – motivation – delegering!

Read More

Topics: ledarskap, självledarskap, kommunikation, Walk The Talk agency

Ditt nyfikna ledarskap ger teamet och dig nya möjligheter 2019

Posted by Mia Blomqvist on 2019-jan-10 16:48:47

Nytt år, nya möjligheter, och förhoppningsvis ny kraft. Här följer tankar och inspiration för en bra start genom ditt ledarskap:

Read More

Modiga ledare flyger längre

Posted by Peter Backman on 2019-jan-06 19:06:09

De mest framgångsrika företagen är sannolikt de som är bäst på att, över tid, lyckas göra det de säger att de vill göra. Ofta är det mer utmanande att realisera en strategi än att formulera den. Att genomföra strategier kräver många gånger förändrade beteenden hos både chefer och medarbetare. Det här kräver mod. Mod att förändra och mod att vid behov ta in rätt hjälp. Men hur veta om och när det kan vara aktuellt med hjälp utifrån? Jo, genom att först svara på frågan om vad det är som gör dig som chef framgångsrik. De tre viktigaste svaren fann vi när vi gjorde en undersökning mot ett urval svenska chefer

Read More

Senaste inläggen