Att övertyga- med rätt signaler!

Posted by Alma Milbers Paborn on 2019-mar-06 11:31:46

Förmågan att kunna övertyga ses oftast som prestigefylld. Vi ser upp till politikern som inspirerade oss till återvinning och vi beundrar chefen som verkställde en ursprunglig idé. Kanske är det så att vissa redan från födseln har fallenhet för detta, men det tror inte vi. Med rätt medel och strategi kan även du sända ut signaler som övertygar!

adult-asking-blur-630839

Ett viktigt möte en måndagsmorgon eller en arbetsintervju som kan leda till drömjobbet. Hur förbereder du dig? Hur övertygar du? Kanske funderar du ut konkreta svar på frågor som du hoppas kommer ställas, eller också skriver du ett manus på vad som ska presenteras.

Hur istället för vad: 

Vi planerar ofta vad vi ska säga vid konkreta tillfällen men inte hur vi säger det. Redan där är vi ute på hal is. Kanske verkar det överdrivet att värdera kroppsspråk och beteende lika högt som förmågan att tala, men Einar Wikman, skribent på Motivation.se menar motsatsen. "Oavsett om du ska på jobbmöte, anställningsintervju, mingel eller någonting annat så bör du vara medveten om de dolda signaler som ditt beteende, ditt kroppsspråk och ditt sätt att prata sänder ut", skriver han i sin artikel.

Anpassa efter situation:

Samma sak gäller ditt privatliv. Vad är det som gör att du får förtroende för vissa personer men inte för andra? Oavsett om du träffar en vän, din tränare, din tandläkare, eller ett butiksbiträde så känner du det. Förmågan att övertyga eller inte. I grunden handlar det om anpassning. Att anpassa budskap och tilltal till målgruppen. En duktig säljare vet detta. Om han ska sälja en dyr kostym behöver han först veta vem kunden är. En sportig student i 20 årsåldern eller en pensionerad näringslivs vd? Hur han beter sig i säljögonblicket är avgörande för att lyckas.

I grunden handlar det om om att vara nyfiken på människor, intresserad av att åstadkomma en dialog och skapa förtroende. För det andra handlar det om anpassning av kommunikation, tilltal, uttryckssätt och kroppsspråk. Humor kan fungera för vissa men inte för andra. För det tredje handlar det om att ha något att säga, något du tror på och vill förmedla.

En annan grupp som är helt beroende av att skapa förtroende och kunna övertyga är ståuppkomiker. Att skapa ett särskilt band med publiken och att anpassa budskap och innehåll utifrån målgrupp, är en utmanande uppgift som komikerna måste tackla.

Allmänna knep:

Vad gäller chefer och ledare kan det ibland vara så att en chef som fungerar väl i en organisationskultur och ett bolag inte fungerar i ett annat bolag. Varför? Helt enkelt för att koderna för kommunikation, värde

n, uttryckssätt och framförande är olika på olika arbetsplatser. Visst finns det allmängiltiga knep att ha i åtanke när du som chef vill övertyga. Att titta personer i ögonen för att personifiera eller att pausa efter ett viktigt budskap för att tydliggöra en ståndpunkt, är två exempel. Det tredje tipset är användbart när du håller ett framförande. Då är det viktigt att du rör på dig för att skapa ett avslappnat intryck och framkalla trygghet hos publiken du talar till.

För att framkalla signaler som övertygar finns det slutligen tre retoriska knep som är centrala. Ethos patos och logos. Det förstnämnda syftar till att skapa förtroende hos den som lyssnar, genom att framkalla en "vi-känsla".  Patos handlar om att rikta sig till publikens känsloliv för att exempelvis motivera dem till olika handlingar. Slutligen riktar sig logos till åhörarnas logik och förnuft till att dra egna slutsatser. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns olika sätt att övertyga på, men med hjälp av dessa enkla tips och en stor dos av nyfikenhet blir det enklare. Det viktigaste är trots allt att övertyga med ett budskap som du tror på!

 

 

 

  


    

Topics: Walk The Talk agency, framgång, effektivitet, övertyga

Senaste inläggen

Prenumerera på blogg:

Guiden till effektiv kommunikation

14565125_547944718737749_5628953244437839872_n(1)
                           
Klicka här

Guiden till ett framgångsrikt ledarskap

mötesbild
                          
Klicka här

Snabba videotips- effektivt ledarskap

Veckanstips-tumbnail 40
                           
Till videor