Självledarskap skapar effektiva team!

Posted by Alma Milbers Paborn on 2019-jan-18 09:03:51

Delegera, motivera och kommunicera är tre ord som du som ledare har hört oräkneliga gånger. I konversationer med andra chefer, under fikarasten på jobbet och i denna stund. Dessa tre ord är kraftfulla var för sig, men kraften och resultatet kommer när de förknippas. Vi översköljs av tips, idéer och trender för att utveckla oss själva, våra team och företag, men låt oss stanna upp vid de mest grundläggande: kommunikation – motivation – delegering!

mötesbild

 Att tillämpa ett ledarskap där du som förebild vägleder dina medarbetare och förbättrar ditt företag kanske verkar vara en svår uppgift, men med rätt strategi och medel kan du navigera rätt. Att vägleda ditt företag genom digitala tider och få med dig dina medarbetare i denna spännande utveckling kan vara utmanande. Enligt Peter Backman, vd och delägare på Walk The Talk Agency, skapas ett gott ledarskap ur konsten att leda sig själv. "Vill du vara bra på att utveckla andra, det vill säga dina medarbetare, ta hand om din egen utveckling först, säger han. Det självledarskap som Peter Backman beskriver är en viktig grund att ha, och kan i sin tur bana väg för ett effektivare ledarskap som delegerar, kommunicerar och motiverar.

Självledarskapet handlar om hur vi påverkar våra tankar och beteenden för att nå våra mål. En ledare som vårdar sin personliga utveckling och sitt eget ledarskap kan lättare motivera medarbetarna till detsamma. För att skapa mer självständighet hos medarbetarna och få dom att ta egna initiativ, behöver du som ledare ge tydlig och guidande feedback till alla medarbetare dagligen. Att lägga in en feedbacks-runda varje dag med uppföljning dagen därpå, är ett enkelt och konkret sätt.

Mia Blomqvist, delägare på Walk The Talk Agency, säger att handling i många fall kan styra tanken, när det gäller självledarskap. "När jag kontinuerligt agerar som den jag vill vara, transformeras jag också till den personen", säger Mia.

Kommunikation, motivering och delegering är tre goda ting som föds ur ett tryggt självledarskap, när vi skapar sömlösa flöden mellan dessa begrepp har vi lyckats integrera trygghet och utveckling och det är då ditt företag kan accelerera i sin tillväxt på riktigt. 

Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet, förklarar i Chefstidningen hur just ett ledare som kommunicerar med sina anställda, ger "friska och effektiva organisationer", och Peter Backman håller med. Han är övertygad och ser dagligen bevis på att effektiv kommunikation förstärker ett företags processer för affärs- och verksamhetsutveckling. Utmanande för många men det borde vara självklart för alla chefer och ledare att kommunikation  dominerar arbetstiden och framförallt sker mellan chefer och medarbetare.

Ett gott självledarskap, både hos dig som chef men även hos dina medarbetare, gör att de interna dialogerna ökar på ditt företag. Detta kan i sin tur motivera dina kollegor på olika sätt. Symbiosen som skapas, ger effektivitet och en positiv arbetskultur för de anställda. 

Motivationen som jag talar om kan beskrivas på olika sätt. Kanske finns det oklarheter i hur en viss arbetsuppgift ska göras. Oklarheter som lätt kan ersättas av ett nyfött driv tack vare en ökad intern dialog bland medarbetare på företaget eller i organisationen. 

Genom kommunikation skapas förtroende chef och medarbetare emellan. Ett förtroende som gör det lättare att delegera arbetsuppgifter till den som passar bäst.

Självledarskap är nyckeln till ett framgångsrikt företag och du som ledare kan välja att öppna den dörren. Med tre enkla verktyg: kommunikation, motivering och delegering, skapas tusen möjligheter. 

 

 

 

 

 

Topics: ledarskap, självledarskap, kommunikation, Walk The Talk agency

Senaste inläggen

Guiden till effektiv kommunikation

14565125_547944718737749_5628953244437839872_n(1)
                          
Klicka här

Guiden till ett framgångsrikt ledarskap

mötesbild
                          
Klicka här

Snabba videotips- effektivt ledarskap

Veckanstips-tumbnail 40
                         
Till videor